Лицензионен мениджър

 

Виктор Георгиев - лицензионен мениджър при БФС

Адрес за контакти:

ул. "Витошко лале" №18, 1616 София

Телефон за контакти:

Моб: +359 884073366

емайл: licensing@bfunion.bg